از دیگر خصوصیت های آب اکسیژنه می توان به مورد ها ذیل اشاره کرد. از H2O2 تجاری، همانطور که در داروخانهها به رخ محلول ۵/۲ درصد یا ۳ درصد به فروش میرسد، می توان برای از در بین بردن لکههای خون بر روی فرش و لباس به کارگیری کرد. H آب اکسیژنه اسیدی است و در هر غلظتی غیر قابل اشتعال است. آب اکسیژنه، مایع غیر قابل احتراق و منفجره خطرناک، یک ادله اکسید کننده حاذق است که به شدت مهم مواد مختلف واکنش می دهد.آن می تواند به طور خودبخود به آب و اکسیژن تجزیه شود و اهمیت آب در هر آب اکسیژنه پاشا ترک نسبت ترکیب شود. به مشتقات پراکسید هیدروژن، پراکساید گفته می شود که در آن ها به جای هر اتم هیدروژن، فلز یک ظرفیتی و یا دو ظرفیتی وجود دارد، که در واقع فلزات قلیایی و قلیایی خاکی اهمیت فرمول های مولکولی هستند. در صورتی که موی سیاه را پس از شستن دارای کربنات سدیم ( تا چربی آن برطرف شود ) در محلول آب اکسیژنه بگذارند به رنگ پر‌نور در میآید. فروش آب اکسیژنه 35 درصد صنعتی و خوراکی، 50 % صنعتی و خوراکی در پتروشیمی دانشمند، جهت خرید کردن آب اکسیژنه (صنعتی و خوراکی) اهمیت واحد فروش مواد نخستین تماس حاصل فرمایید. به منظور اخذ دیتا شیت دارای کارشناسان فروش ما تماس حاصل نمایید. بعد دهن را کلیدی آب دوچندان شست و شو دهید. در قرصهای اریتزون 36% آب اکسیژنه به 64% اوره متصل است و چون این قرصها را در دهان بگذارند، اکسیژن میدهد. درمان در مجموعه کنترل شامل شستشو کلیدی cc15 دهان شویه کلرهگزیدین 2/0 درصد (CHX) به مدت 30 ثانیه دو توشه در روز بود و درمان در تیم آزمایش ابتداً شامل 30 ثانیه دهان شویه اهمیت cc 15 پراکسید هیدروژن 5/1 % (H2O2) و متعاقباً 30 ثانیه دهن شویه حیاتی CHX 2/0 درصد دو توشه در روز بود. هیدروژن پراکسید در عالم امن ترین سطح ضد عفونی کننده موءثر طبیعی در لحاظ گرفته شده است. اسم علمی آب اکسیژنه، پراکسید هیدروژن یا هیدروژن پراکساید می باشد و اولی توشه در سال 1818 میلادی توسط دانشمند فرانسوی به اسم لویس ژاکوس تنارد کشف شد. نحوه تنظیم آب اکسیژنه در منزل به همین صورت هست که در آغاز آب اکسیژنه موجود در بازار که معمولا اساسی غلظت ۳۵% فروخته می شود را خریداری کرده و آنرا به جهت استعمال به عنوان ضدعفونی کننده به آب اکسیژنه ۳ % تبدیل می کنیم. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه کلیدی آب اکسیژنه عنصر هست یا ترکیب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر