آنچه اکنون درباره مجوز و توزیع واکسن علیه COVID-19 می دانیم


در حال حاضر مراحل مختلفی برای بررسی و مجوز وجود دارد و اولین تصاویر واکسن COVID-19 به دست افراد رسیده است. فیلم شکستن جدول زمانی واکسن ویروس کرونا را از گزارشگر بهداشت CQ Roll Call Emily Copp مشاهده کنید.

[ Also watch: Walden reflects on health policy as career in Congress ends ]

نشریه آنچه اکنون درباره مجوز و توزیع واکسن COVID-19 می دانیم برای اولین بار در این لیست ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>