آینده CQ: بدهی ملی


بدهی؟ چه بدهی؟ خرد سنتی در واشنگتن حکم می کرد که کاهش کسری ملی به تضمین اقتصادی سالم کمک می کند. شان زلر از CQ Roll Call با جیسون فرمن ، اقتصاددان و مشاور سابق اوباما ، صحبت کرد که معتقد است کسری پایان جهان نیست.

نمایش یادداشت ها:

  • آینده CQ: ریاست جمهوری
  • آینده CQ: اتحادیه ها
  • آینده CQ: شهرها
  • آینده CQ: کنگره
  • آینده CQ: رأی دهید

پست CQ آینده: بدهی ملی برای اولین بار در تماس تلفنی ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>