آینده CQ: حزب دموکرات – با نام


مخفی نیست که مبارزه برای روح حزب دموکرات در راهروهای قدرت انجام می شود. تا زمان رسیدن جو بایدن به ریاست جمهوری ، قطعاً موج آبی وجود نداشت. علاوه بر این ، دموکرات های مجلس نمایندگان کرسی های خود را از دست داده اند و سرنوشت سنا با دو دور دوم در گرجستان در ژانویه تعیین خواهد شد. اینها مترقی در برابر متوسط ​​است. شان زلر از CQ Roll Call با دونا شالالا و بن مک آدامز ، دموکرات هایی که صندلی های خود را از دست داده اند ، صحبت کرد تا درباره چرایی و آینده حزب صحبت کند.

نمایش یادداشت ها:


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>