ادای احترام اشک آور میچ مک کانل به بازنشستگی لامار الکساندر را تماشا کنید


میچ مک کانل رهبر اکثریت مجلس سنا صبح چهارشنبه با سناتور بازنشسته جمهوری خواه لامار الکساندر در صحن سنا خداحافظی کرد.

مک کانل در حالی که اشک را خفه می کرد گفت: “شما این بدن و همه اعضای آن و ملتی را که برای خدمت به آن وجود دارد ترک می کنید ، قویتر و بهتر.”

[ Read more: Lamar! bids farewell, says Senate not voting on big issues is a ‘waste of talent’ ]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>