[ad_1]

اما اسکات از حمایت همکاران ، ارشدیت در کمیته و نامه حمایت از رئیس کشاورزی مستعفی کالین اس. پیترسون ، مینه سوتا ، که نامزدی مجدد خود را در 3 نوامبر از دست داد ، برخوردار بود.

هیچ یک از نامزدها به درخواست نظر پاسخ ندادند.

اسکات 18 سال کار خود در کمیته و ریشه خانواده اش را در کشاورزی در جنوب جدا شده برجسته کرد. وی در بیانیه ای در 5 نوامبر ، گفت كه لازم است اطمینان حاصل شود كه “عدالت نژادی و برابری اقتصادی در صنعت كشاورزی ما حاصل می شود”.

وی گفت: “بهبود اقتصاد ما باید از جمله رشد شغل و احیای مجدد اقتصاد ، فراگیر و عادلانه باشد تا ملت ما به عنوان یک کل تقویت شود.”

نامزدی اسکات روز چهارشنبه مورد حمایت انجمن ملی دامداران قرار گرفت.

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر