استرهای متیل و اتیل اسید فرمیک به شکل تجاری ساخت می شود. همین ثبت شیمیایی به راحتی اساسی آب ادغام و ترکیب می شود به علاوه این ماده شیمیایی توانایی ادغام شدن اصلی حلال های آلی همچون اتانول ، اتر ، استون ، اتیل استات ، گلیسیرول ، متانول ، بنزن ، تولوئن و … فروش اسید فرمیک و فروش متانوئیک اسید (فروش جوهر مورچه) بصورت مایعی هست که بویی بسیار تند داراست که به راحتی در آب حل می شود و دارای بخش اعظم محلول های آلی قطبی مخلوط می شود. همین اسید ضعیف (اسید متانوئیک) در نیش زنبورها و مورچه ها وجود دارد. اسید فرمیک یک اسید ضعیف هست که به طور طبیعی در نیش زنبورها و مورچه اسید فرمیک زنبورداری ها وجود دارد. اسید فرمیک را به طور طبیعی از نیش مورچه و زنبور تنظیم می نمایند و در برگ گزنه یک ماده ی گزش زا می باشد که بها اسید فرمیک به نحوه تولید آن نیز متعلق است. خرید کردن ژل اسید فرمیک می تواند کنه های واریو را تا ۸۴ درصد و کنههای تراشه را تا ۱۰۰ % از میان برنده شود و همینطور یکی از دیگر از آفات زنبور عسل است نیز از دربین می برد. اسید فرمیک را می اقتدار با گرم نمودن اسید اگزالیک در گلیسرول فارغ از آب و استخراج اصلی تقطیر بخار تولید کرد. پس به جای خرید کردن اسپری اسید فرمیک خوب تر هست که از خرید ژل اسید فرمیک استعمال کرد و از کارشناسان فروش اسپری اسید فرمیک هم به جهت خرید اسپری اسید فرمیک راهنمایی های ضروری را به فعالیت بیاورید. اسید فرمیک بعضا از مختصات کاهنده آلدئیدها، محلول های طلا، نقره و پلاتین را به فلزات تقسیم می کند. علت اسم گذاری همین اسید هم به این علت هست . اسید فرمیک مایعی بی رنگ اهمیت بوی تند می باشد که کلیدی آب و اکثر حلال های آلی قطبی قابل اختلاط می باشد و تا حدی در هیدروکربن ها محلول می باشد. اسید فرمیک یک مایع بی رنگ با بوی تند است، که در آب و حلال های قطبی تماماً محلول میباشد البته حساس سایر هیدروکربن ها تا حدی امکان حل شدگی دارد.

ایندکسر