انتقال: کار خود را با اجبار انجام دهید


شوک ناشی از غلبه بر اجلاس پایتخت آمریکا در این هفته بسیاری از افراد را خم کرد ، روی پاهای خود فکر کردند و در یک موقعیت خطرناک و غیر قابل پیش بینی کارهای خود را انجام دادند.

در این قسمت ویژه از پادکست تئاتر سیاسی ، کاترین تولی-مک مانوس لحظات عجیب و تکان دهنده ای را که در سنگربان ، مقامات و روزنامه نگاران تخلیه شده بود ، در کاپیتول به یاد می آورد. در همین حال ، نیلز لسنایفسكی در مورد تفكرات خود درباره عواقب كنگره ای كه خارج از سایت برگزار می شود و آنچه بعد از تحریک مردم توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور انجام می شود ، جزئیات تفكر خود را ارائه می دهد.

نمایش یادداشت ها:


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>