شما هم نادرست آن عهد فعالیت را که فکر میکرد شیرها خطا نصب شده اند و مهم اضافه کردن زانوی چپقی، PTV را چرخانده بود را تکرار نکنید! وقتی که در لوله ها فشار جریان کم می شود از پمپ و هنگامی که فشار بیش از اندازه مضاعف می شود از شیر فشار شکن به کار گیری می کنیم. از آن جای که بخش اعظم مشکلات فشار شکن ها بر اثر ورود اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) به وجود می آید بدون شک باید از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) قبل از شیر های فشار شکن به کارگیری کرد و صافی ها به شکل زمان ای و حساس برنامه هنگامی تمیز و سرویس گردند . چنانچه از شیری که استعمال می کنید که اتیکت یا نشان معتبر استاندارد ندارد ولی شما فکر میکنید که همین شیر خوب است و از آن در ساخت بویلر صنعتی استفاده میکنید؛ صرفا چیزی که میتوانیم به شما بگوییم اینست که این فعالیت چندان اساسی راندن خودروی بدون ترمز فرقی ندارد. این شیرها می بایست اتیکت یا مهر مقتضی ASME را به جهت کاربرد مربوطه داشته قیمت شیر فشار شکن آب خانگی باشند. دوران هایی وجود داراست که در آزمون بویلر و یا این که کارها مربوط به محافظت بویلر صنعتی، دیگر مسیرهای مربوط به شیر فشار شکن اطمینان دیگ بخار را مسدود می نمایید ولی قبل از آغاز بهره برداری بایستی آن ها را به حالت عملکردی بازگردانید. در نتيجه به بخار اجازه مي دهد تا از طريق لوله Dبه نصیب زيرين ديافراگم Kمنتقل گردد كه متعاقبا سبب ساز خواهد شد تا شيراصلي Hدر مقابل فنر مربوط به خود Gباز شده و اجازه عبور میزان بيشتري از سیال راداده تا اين كه فشار پايين دست به مقدار از پيش تعيين شده خود برگردد. اهمیت ارتقاء فشار در ذیل دست، هم اندازه شدن اساسی تغذیه فشار پایین دست در نصیب زیرین فنر تنظیم انجام می شود، جایی که نیروی رو به بالا آن در برابر فشار فنر متقابل است. ناگفته نماند که شیرهای فشارشکن به تیتر ولوهای کنترلی و تهیه و تنظیم کاربرد داشته و ساختار داخلی شیر به جهت عبور جریان سیال کاملا بهینه و مناسب می باشد. 10٪ نقطه تهیه پایین دست است. شيرهاي پايلوت دار داراي مزيتهايي نسبت به شيرهاي فشارشكن مستقيم هستند : به منظور تغيير وضعيت شير اصلي، فقط جريان بسيار كوچكي از بخار واجب می باشد و بنابراين تغييرات بسيار كم فشار پايين دست باعث تغييرات بزرگ در ميزان جريان اصلي شده كه نشاندهنده حساست بالاي شير مي باشد. به همین مراد تمامی مسیرهای خروجی را بسته و درپوش برنجی شیرفشارشکن آریا را گشوده نمایید.

ایندکسر