بایدن دریافت که شما نمی توانید همه را همیشه راضی کنید


دولت جدید بایدن همچنان تمرکز دارد. معرفی ژنرال بازنشسته لوید آستین به عنوان رئیس جمهور منتخب ، که اولین مرد سیاه پوستی خواهد بود که به ریاست پنتاگون خواهد رسید ، به این معنی است که جو بایدن از زنی عبور کرده است که مدتها مورد علاقه وی برای این شغل محسوب می شد: میشل فلورنوی.

و به عنوان یک افسر اخیراً بازنشسته ، آستین با توجه به ملاحظات کنترل غیرنظامی ارتش ، خواستار معافیت از مجلس و سنا شد. جان دونلی ، نویسنده ارشد CQ Roll Call ، در مورد نامزدی بحث می کند.

نمایش یادداشت ها:


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>