با کنترل شدید دموکراتیک ، در اینجا 117 اولویت بهداشت است


با پیروزی جان اوسوف و رافائل وارنوک در دور دوم سنا در جورجیا ، دموکرات ها در کنگره برای پیگیری اولویت های سیاست های بهداشتی اختیار جدیدی دارند. با این وجود ، با داشتن چنین اکثریت اندکی در سنا و تصمیمات محدود پارلمان ، دموکرات ها مجبورند گروه متحد خود را حفظ کنند یا از جمهوری خواهان حمایت کنند.

ویدئو را برای تحلیل خبرنگار CQ Roll Call مری الن مک اینتایر از آنچه دموکرات ها در کنگره می توانند انجام دهند ، مشاهده کنید.

[ Also watch: McConnell: ‘Unhinged’ mob tried to disrupt democracy and ‘failed’ ]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>