ببر ببر ، شاهدانه و COVID: بازدید و حذف


کوین مک کارتی ، رهبر خانه اقلیت ها ، از رای گیری اتاق به لایحه ببر کینگ و لایحه جرم زدایی ماری جوانا ، شکایت کرد: “این هفته فقط مخصوص گربه ها و حشیش است.”

در همین حال ، سخنگوی جاش گوتیمر از سناتور بیل کسیدی کمک قد گرفت و از سنسور لامار الکساندر و مایکل “حسابدار” انزی خداحافظی اشک آور کرد.

[ Also watch: Mask heckling, Bono and ‘My Cousin Vinny’ — Congressional Hits and Misses ]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>