بزرگترین چالشهای Avril Haines چه خواهد بود؟


مشاهده کنید که Gopal Ratnam از CQ Roll Call در صورت تأیید مدیر بعدی اطلاعات ملی ، مهمترین مواردی را که Avril Haynes می تواند با آن روبرو شود را خراب می کند.

رئیس جمهور منتخب جو بایدن روز دوشنبه گفت كه هاینز را كه اولین زنی خواهد بود كه این نقش را به عهده خواهد گرفت نامزد خواهد كرد.

[As top U.S. spy chief, Haines will face task of restoring trust]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>