“بیایید به کار خود برگردیم” – جمعیت کنگره را از تأیید آرا در انتخابات منصرف نمی کند


در حالی که روز چهارشنبه توسط توده ای خشن کاپیتول تصرف شد ، افسران زود فکر روی زمین جعبه های چوبی ماهون را از کالج انتخاباتی اتاق سنا به خوبی ربودند و آنها را همراه با رهگیری سناتورهای تخلیه کننده انجام دادند.

معترضین ترامپ ، قیام و حمله به خود دموکراسی ، بحث راستی آزمایی آرای کالج انتخاباتی آریزونا را که به نفع رئیس جمهور منتخب جو بایدن است ، در هر دو مجلس اندکی پس از ساعت 2 بعد از ظهر چهارشنبه متوقف کرد. اما سرقت از کارمندان و انعطاف پذیری نمایندگان باعث شد هر دو اتاق پس از تأمین امنیت کاپیتول ، با سنا کمی بعد از ساعت 8 شب دوباره رسیدگی کنند و مجلس کمی بعد از آن پیگیری کند.

مجلس و سنا به اتاقهای مربوطه خود بازنشسته شده بودند تا هنگام تصویب كاپیتول خود توسط مردم ، اعتراض آریزونا را بررسی كنند.

در حالی که جلسه سنا در حال اجرا بود ، خبرنگار پل کین از روزنامه واشنگتن پست از سالن سنا فرار کرد و فریاد زد: “پنس تازه رفته است ، پنس اتاق را ترک کرده است!” این یکی از اولین نشانه های تداوم در قالب جزئیات دفاعی مایک معاون رئیس جمهور بود. پنس ، که او را به ایمنی منتقل کرد ، در معرض تهدید قرار دارد.

هنگامی که پایتخت به طور رسمی قفل شد ، خبرنگاران در بالکن سنا و مشرف به نمایندگان مجلس ، جمع شدند. مشخص شد که در حالی که رهبر اکثریت مجلس سنا ، میچ مک کانل و سایر سناتورهای ارشد حضور داشتند ، رئیس جمهور موقت موقت ، چارلز ای. گراسلی ، آر-آیووا ، که سومین رئیس جمهور پس از معاون رئیس جمهور و رئیس مجلس است ، در سالن حضور نداشت.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>