ادیداس در طی همین سالها هم کمپانی ریبوک «Reebok» را در دست گرفت. ادیداس در دههی ۱۹۹۰ اهمیت سوپراستار هندی کریکت ساشین تندولکار قرارداد بست و به جهت وی کفش ساخت. کمپانی آدیداس در ادامهی ساخت کفش کریکت به جهت سالیان متمادی، بالاخره در سال ۲۰۰۶ وارد زمینهی تولید چوب کریکت شد وچوبهایی که تولید میکنندعبارتاند از Pellara، Incruza، Libro و M-blaster. مارک کینگ به عنوان رئیس کمپانی منصوب شد، وی کار خود را در سال ۱۹۸۱ به عنوان نماینده فروش آغاز کرد و پس از مدت کوتاهی به تیتر معاون مدیر بخش فروش و بازاریابی در کمپانی توپ گلف کالاوی کالیفرنیا در سال ۱۹۹۸ شد. Adidas AG در سال ۱۹۹۷ Salomon Group را که در زمینهی وسایل اسکی تخصص داشت، از آن خود کرد و اسم قانونی تجاری آن هم به Adidas-Salomon تغییر‌و تحول کرد، چرا که آدیداس اساسی وصال به این حیاتی همزمان به شرکت گلف TaylorMade و Maxfliهم رسید، که این نیز باعث شد بتوانند با شرکت گلف نایک رقابت کنند. کارلسباد نیز یکی از از دفتر ها مرکزی حریف قبلی آدیدایس،Callaway Golf Company(شرکت گلف کالاوی کالیفرنیا) است. Ashworth (لباس) در سال ۲۰۰۸ تبدیل به شرکت گلفی تماماً تابع TaylorMade و آدیداس و مکملی به جهت پارچههای کاربردی تصنعی و مصنوعی آدیداس گلف شد. ورزشکارانی که تحت حمایت مالی آدیداس میباشند از برنامه Player Improvement بهره میبرند، برنامه ای که همین کمپانی به جهت استفادهی مربیان، مربیان بدنساز و روانشناسان ورزشی برای بازیکنان به کارگیری می کنند تا کارشان را رشته ای تر دنبال کنند. آن‌ها طبق گفته خودشان از روز اول، رقابت را شروع کردند تا میراث ازبینرفته آدیداس را برگردانند. در در آغاز عمل خویش را اساسی دو بازیکن برجسته تنیس مردان در اولین روزهای فن ای شدن تنیس در دههی ۱۹۶۰، استان اسمیت و لیناستاسه، آغاز کرد. آدولف بخش اعظم به طراحی می پرداخت و رادولف در فروش فعال تر و فن ای تر بود. او فقط کسی بود که در آن روزگار صنعت اثاثیه ورزشی را تمجید کرد و بنیانگذار دارای کمپانی آدیداس به حساب می آمد. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه کتونی سه خط ادیداس دخترانه بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر