مردها اساسی دود کارخانه­ها، ماشین­ها و سیگار­های خویش هوا را آلوده و کثیف می­کنند و برای پاکی گوشه و کنار زیست مردها را می بایست داخل کیسه­ی آشغال ریخت و رأس ساعت 9 شب سر کوچه گذاشت. فمینیست­های طرف­دار محیط زیست یا «اکوفمینیست»: این­ها برهان اهمیت آلودگی هوا و محفظه زیست را مردان می­دانند. اشکال دیگر فمینیسم نیز وجود دارا‌هستند که عبارتند از: فمینیسم سیاه: این­ها مسبب اهمیت رنگ سیاه پوست­شان را وجود مردان می­دانند و یقین دارند سیاه و سپید مرد هیچ فرقی ندارد، همه­شان را باید جاری شد باطن کوره­ی آجر پزی و درش را هم گذاشت. در واقع نیازها را از درون احساس می کنیم، نیکی اینکه صرفاً آن ها را از خارج بازدید کنیم (ماتیوز، 1378: 79). سوژه به دنبال شناختن نیازهایش به عالم نمیباشد بلکه من بودن، به منزله سوژه بدنمندی میباشد که پیش از هر اندیشیدنی به موادتشکیل دهنده دنیوی جهان نیاز دارد. فمینیسم دنیا سومی: این­ها باور دارا‌هستند ادله عدم پیش­رفت جامعه­شان وجود مردهاست و به جهت پیش­رفت باید همه­ی مردها را داخل اقیانوس ریخت. معتقدان به همین نظریه یعنی فمینیست­های سوسیالیست و فمینیست­های رادیکال باور دارا هستند مرد خوب مرد مرده یا در درحال حاضر موت است. آن­ها اعتقادوباور دارند دعوای زن و مرد مثل دعوای موش و گربه ذاتی و غیر قابل حل است. پیدا نمی­شود. پس به جهت حل ریشه­ای مشکل جنگ، می بایست ریشه­ی مردان را از زمین کند. مردها از لحاظ آن­ها موجوداتی وحشی و رام نشدنی هستند که یا می بایست شکار شوند تا پشت میله­های قفس یک باغ وحش نگه­داری شوند و صرفا یک سری مرد ضعیف شده به تیتر واکسن باید به جامعه­ی زنان تزریق شوند تا آن­ها اقتدار تدافعی خود را محافظت کنند. مجموعه وسیعی از مواد آرایشی در بازار وجود دارااست که هر کدام ویژگی های یگانه خویش را دارا هستند و مخلوطی از ترکیبات شیمیایی حاصل از مواد طبیعی است یا به رخ تصنعی ساخت شده لوازم آرایشی اورجینال 50 است. بعد از آن نقشۀ ادراکی را رسم کرد. تحلیل تجربه زیسته دختران و زنان برنا شهر تهران از رئیس بدن­شان را می-توان در دو مقوله کلی «عوامل خرد» و «عوامل کلان» دسته بندی کرد که عوامل مرحله خرد شامل : «نیاز به توجه و چشم شدن»، «ایجاد حساس اعتماد به نفس و غرور»، «غلبه بر خوف و تنهایی»، «حفظ آبرو و حیثیت» و دست اندرکاران سطح کلان شامل : «افزایش قابلیت و امکان مشارکت اجتماعی»، « رویارویی اهمیت طرد و حذف اجتماعی»، «ایجاد فرصت­های ازدواج و دوستی»، «نمایش تعلق به طبقه اجتماعی بالاتر»، «حفظ خانواده و رابطه ها زناشویی» و «شباهت به دیگر اعضای گروه» میباشد که در جدول 2 نمایش دیتا شده است.

ایندکسر