تصویر روز: روز برفی


(بیل کلارک / تماس تبلیغاتی از طرف CQ)

در حالی که سناتور ایندیانا ، مایک براون روز چهارشنبه سوار اتومبیل می شود ، مجلس سنا در آینه نمای جانبی آن منعکس می شود.

بارش برف از طوفان زمستانی در حالی که قانون گذاران در پایتخت باقی مانده اند و در حال کار برای تهیه قانون برای تأمین بودجه دولت قبل از موعد مقرر جمعه هستند ، گیل در واشنگتن شروع به باریدن کرد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>