تصویر روز: عیسی ، مریم و یوسف!


(کارولین برمن / تماس تبلیغاتی از طرف CQ)

این بازیگران مری و جوزف را در سالانه “Capitol Hill Live Christmas” که توسط Faith & Liberty در پایتخت کشور برگزار شد ، روز چهارشنبه به تصویر می کشند. گروه لابی مسیحی این رویداد را هر ساله در برابر دیوان عالی برگزار می کند.

امسال ، در میان همه گیر COVID-19 ، کریسمس کوتاه شده ظاهر شد. در گذشته این واقعه سه حکیم ، شتر و خر دیده شده بود.

The post تصویر روز: عیسی ، مریم و یوسف! برای اولین بار در تماس تلفنی ظاهر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>