کود پتاسیم نیترات تماماً محلول در آب اصلی میزان پتاسیم بالا (K2O) است، و به جهت درشت شدن میوه و ارتقاء میزان مرغوب بودن فرآورده مطلوب می باشد. کود نیترات پتاسیم : این متاع مهم ۱۳ درصد نیترات و ۴۵ درصد پتاسیم بوده و ازت موجود در همین کود باعث بهبود رویش رویشی و افزایش جذب فسفات ها، پتاسیم، کلسیم و منیزیم می شود، پتاسیم موجود در کود منجر بهبود رخ ، رنگ و مقدار قند میوه و میزان مرغوب بودن محصول ارتقا مقاومت به خشکی، شوری و آفات و نیترات پتاسیم پارس اکسید بیماریها می شود. همین کود مقاومت گیاه را در برابر کم آبی و آفات بالا برده و علایم نبود پتاس و ازت را در گیاه برطرف می نماید. پتاسیم نیترات حاوی 45 % پتاس و 13 % ازت نیتراته می باشد.کاملا محلول در آب بوده و فاقد سدیم و کلر می باشد. به گزارش ایسنا، سیدنعیم امامی اظهار کرد: 35 واحد صنعتی ساخت مواد شیمیایی در استان کار میکنند که از واحدهای شاخص می توان به کارگاه ایجاد اکسید روی و نیترات پتاسیم شهرک صنعتی شهرکرد اشاره کرد. امامی پیشبینی کرد: تا انتها سال روان شهرکرد به عنوان قطب با ایجاد مواد شیمیایی مرزو بوم معرفی شود. رئیس سوله تولید نیترات پتاسیم در شهرک صنعتی شهرکرد گفت: همین سوله در سال 94 به بهرهبرداری رسید و جزء بزرگترین کارخانههای نیترات پتاسیم خاورمیانه است. مدیر کارگاه ایجاد اکسید بر روی شهرک صنعتی شهرکرد نیز گفت: سالانه حدود 8400 بدن نیترات پتاسیم در این کارگاه ساخت میشود. وی افزود: در حالا حاضر علاوه بر واحدهای ساخت مواد شیمیایی در تراز استان تعدادی طرح راجع به مواد شیمیایی به ویژه گونه های اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها در شهرک صنعتی شهرکرد در درحال حاضر احداث و راهاندازی است. روش استفاده برای گیاهان: پتاسیم نیترات در اب حل میشپد در هر روستا هزار متر مربع حدپد ۲۰۰تا ۳۰۰ کیلوگرم از ان نیاز است. به جهت خودداری از عود علامتها ، حفظ فراوانی یونهای بیرون سلولی پتاسیم و حفظ جاری فی مابین دندانی در شرایط های بیش از حد قطبی ، استعمال مکرر و منظم از ناخنک نیترات پتاسیم حتمی است. کود نیترات پتاسیم به ادله حلالیت بالا و کیفیت مطلوب و همینطور دارابودن دو عنصر پتاسیم وازت به فرم نیترات در کشت هایی که به پتاسیم و ازت نیاز دارند پتاسیم نیترات دودزا به کار گیری می شود. نوروز سمیعپور ادامه داد: 90 درصد مواد اولیه این محصول، که شامل خاک پتاس، اسید نیتریک، آهک هیدراته، کربنات کلسیم، هیدروکسید نقره و تعدادی ماده دیگر است، از درون کشور، تأمین و نیترات پتاسیم ساخت شده هم به سراسر مرز و بوم ارسال میشود.

ایندکسر