روکشی که برای حفظ از سیم و کابل استفاده میشود را لوله فلکسی بل مینامند که از مواد گوناگون فلزی یا این که پلاستیکی ساخته میگردد و تراز مدت زمان آن‌ها دایرهای یا گرد است. مناسب هر تعداد کابل سطح بازه زمانی قطر و ورودی فلکسی ها تفاوت می کند بدین ترتیب هر چه میزان تعداد کابل های برق عمده باشد سایز فلکسی بل ها بزرگ خیس طراحی می شود. گلندها به باکس وصل می شود آن گاه لوله از داخل آن‌ها عبور می نماید پ،پیچ گلند روی فلکسیبل محکم می شود.سپس کابل های الکتریسیته و شبکه به ترتیب از باطن فلکسی عبور دیتا می شود. خواص فلکسیبل ی پیدا می نمایند لوله فلکسیبل الکتریسیته کابرد در سیستم های کابل کشی نیز دارد. به طور کلی لوله های خرطومی به خودی خود در برابر آب و رطوبت از خود مقاومت نشان داده و از نفوذ آن ها به باطن خویش پرهیز نی کنند. از همین لوله به جهت سیستمهای تهویه در مسیر های رفت استفاده شده و به جهت توشه سرمایشی و گرمایشی در مسیرهای رفت و همچنین به جهت دوری از افت دما مناسب است. این متاع کلیدی ارزش و کیفیت مطلوب در دکان سینی کابل نوین موجود بوده و فروش دارد. لوله فلکسی فلزی یک کانال فلزی کلیدی مقطع گرد و انعطاف پذیر میباشد که از آن برای مراقبت از کابل های الکتریکی استعمال می شود. همانطور که گفته شد این دسته لولهها بهعنوان حفظ کننده برای گونه های کابلهای رسانا به کار گیری میشوند تا بتوانند آن ها را در برابر کارداران بیرونی حفظ کنند. اکثر در محفظه های بیرونی و باز وهم چنین در محیط هایی که دارای رطوبت،نم و حرارت بسیار بالا باشد، به کار گیری می شود. همواره بالا بردن راندمان حرارتی سیستم های تهویه مطبوع مورد حیاتی بوده و عایق نمودن کانالهای انتفال هوا از اتلاف انرژی در آن ها به قیمت لوله فلکسی ۱۳ شدت دوری میکند. بهترین فلکسی ها حیاتی بالا ترین کیفیت در کشور ایران به ترتیب نمایندگی های اهمیت رهورد خراسان و توس هستند. اگر قیمت لوله های رهاورد را اساسی برندهایی همچون رهورد خراسان،شایان،سهند و… نمره بندی آن‌ها از ۹ تا ۱۰۰ طبقه بندی می شود هرچقدر سایز به سمت کوچکتر خیس برود بها لوله خرطومی هم مناسب خیس می شود. لوله فلکسی یا این که به عبارتی لوله خرطومی فلزی ۲ حالت روکش دار و سوای روکش ساخت میشود.

ایندکسر