معاینه فیزیکی: شنیدن صدای غیرعادی از قلب، آریتمی و بینظمی ضربان و وجود مایع در ریههای فرد نشانههای وجود تنگی روزنه هستند که در معاینه اساسی استتوسکوپ مشخص میشوند. در کشورهای در هم اکنون توسعه، تب روماتیسمی به تیتر شایعترین علت پیدایش تنگی روزنه آئورت شناخته میشود. زمانی که دریچه بر بر روی سیستم هوا رسانی کارگزاشتن می گردد ممکن میباشد به شکلی باشد که ساخت صدا کند. جالب است بدانید که در صورتی که این نقص مادرزادی باشد، بیماری در 8 هفته نخستین بارداری به وجود آمده است.در شکل ابتلا کودکتان به همین بیماری شاید به شدت ناامید شده و فکر کنید که دنیا روی سرتان آوار شده است. کارگزاری همین دریچه ها بوسیله ایجاد کنندگان آموزش داده می شود و غالبا اصلی سوراخ هایی بر روی دریچه ها میباشند که اهمیت پیچ به دیوار یا نتورک متصل می شوند. بعضا دیگر از دریچه ها حساس کالا چوبی از ام دی اف می باشد و هم در انتقال جریان هوا و برای مکش استعمال شده و نیز به جهت تناسب حیاتی نمای داخلی ساختمان گزینه به کار گیری قرار می گیرد. روزنه رفت برای ورود هوای جدید در محفظه مورد به کار گیری است و هوای گرم و سرد را در گوشه و کنار تهیه و تنظیم می کند. در محل هایی که جهتِ مکش و دمِش هوا بصورتِ زاویه دار از پایینِ دریچه هوا باشد، از روزنه هوای آهنی پره Z به کار گیری می شود.فریمِ این دریچه هم مشابهِ دیگر روزنه ها میباشد،اما پره های داخلی از ورق هایی که بصورت z صورت می باشند ساخته می شوند. اگر‌چه تنگي دريچه آئورت در بعضا از اشخاص به شکل مادرزادی و در نتیجه ابتلاء به یک بیماری قلبی به اسم دريچه آئورت دو لبهای (دو لَتی) به وجود میآید، البته همین عارضه در بیشتر اشخاص به صورت غیر مادرزادی میباشد و در نتیجه پیری و تغيير رخ ساختار اين دريچه و يا انباشته شدن کلسيم در دهانه آن ساخت میگردد و میزان خونی که از همین روزنه جریان پیدا مینماید را محدود میسازد. به جهت کارگزاری دریچه فلزی هوا , و یا هر جور روزنه دیگری بایستی از اشخاص کلیدی تجربه و عمل کرده امداد بگیرید. پزشک یکسری از عمل های ورزشی سنگین که فشار متعددی به قلب وارد می نمایند را برای بعضی از کودکان ممنوع می کند. دریچه مکش یا تخلیه برای خروج هوای محفظه می باشد و به دو صورت سقفی و دیواری وجود دارد. همین بخش از لحاظ رخ و بعدها و طریقه خروج هوا مهم صورت های متفاوتی می باشند. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد دریچه اسلات خطی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر