[ad_1]

دموکرات های مجلس نمایندگان قصد دارند در آغاز کنگره بعدی به اهداف خود بازگردند. این برای روند تخصیص به چه معناست؟ جنیفر شوت و دیوید لرمن از CQ Roll Call ، به همراه نگاهی به رقابت برای ریاست کمیته اعتبارات ، در این مورد بحث می کنند.

نمایش یادداشت ها:

  • معامله هزینه تا 11 دسامبر به پیمان تخصیص شکرگذاری بستگی دارد
  • Neil eyes تسکین گسترده ای برای ویروس کرونا ، آب و هوا و بسته زیرساختی دارد
  • به علاوه بودجه سلامت جانبازان برای موارد اضطراری یک معامله هزینه است
  • فشار برای یک حساب “هدف” برای کاهش ویروس کرونا با کاهش زمان افزایش می یابد
  • دموکرات ها: ترامپ ، با بودجه WHO ، قانون بودجه فدرال را دور می زند

این پست ، که دموکرات ها می خواهند مارک های هدفمند را احیا کنند ، اولین بار در برنامه نام ظاهر شد.

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر