براین اساس تهیه مقدار دبی دوزینگ پمپ ها از موردها مهمی هست که می بایست به آن دقت داشت. فشار دوزینگ پمپ به اتمسفر یا متر آب یا بار اعلام میشود. در مورد ها مختص از موتور های پنوماتیکی یا این که هیدرولیکی هم به کارگیری می شود. در تصفیه آب، صنعت های دارویی، پزشکی، برج های خنک کننده، صنعت های غذایی و … از کاربرد های همین قطعه، همین می باشد که مواد شیمیایی، یا مواد اسیذی ای چون باز و کلر را در دستکاه های مربوط به تصفیه آب و فاضلاب تزریق میکند. دوزینگ پمپ برای کلرزنی و تزریق اسید و قلیا و به طور کلی تزریق مقدار مشخصی از سیال به مخازن و استخرها یا این که به لوله های پایین فشار استفاده میشود. قسمت تر پمپ معمولا کلیدی مواد ضد خوردگی ساخته میشود. گوشه ای از دوزینگ پمپ که اهمیت ماده شیمیایی در تماس هست را به اصطلاح خیس یا Wet مینامیم. این ماده در مقایسه کلیدی پلی پروپیلن تقریباً مشابه است البته اساسی توجه به داشتن کلر در ساختار آن، با کلر سازگار می باشد و به جهت سیالهایی که % بالایی کلر دارند مناسب تر اس. دقت گزینه نیاز به جهت خرید کردن پمپ های دوزینگ می بایست زیاد باشدو قیمت پمپ های دوزینگ بسته به دمای فشار و دبی و فشار تزریق، ساختمان پمپ، کارکرد پمپ متفاوت است. دوزینگ پمپ EMEC سری AMS PH آز مدل جریان غیر اثبات و جریان لگاریتمی بوده که حیاتی سنسور های اندازه گیری PH آب نیز می باشد. تعیین درست تجهیزات جانبی نقش مهمی در عملکرد مناسب پمپ های دوزینگ دارد. نیروی محرکه اکثر پمپ های دوزینگ از یک موتور الکتریکی AC اصلی به دور ثابت تأمین می شود. همین پمپ ها از اشکال پمپ های جابجایی مثبت بوده که دبی آنان به صورت اتوماتیک یا این که دستی قابل تهیه و تنظیم است. به این عامل به آنها پمپ های تزریق نیز نامیده می شوند. بیشتر سازندگان پمپ محدوده ۱۰ تا ۱۰۰ درصد دبی را به عنوان محدوده کارایی دقیق دستگاه معلوم می نمایند. این ماده تقریباً حیاتی تمام مواد شیمیایی سازش خوبی داراست و همینطور تحمل فشار بیشتری نسبت به دو کالا قبل دارد. مجموعه صنعتی هفت؛ ایجاد کننده دوزینگ پمپ های مضاعف باکیفیت بوده که در کل روند طراحی ، ایجاد و ایجاد پمپ تزریق مواد شیمیایی استاندردهای بین المللی را مد حیث قرار داده دوزینگ پمپ است. واجب می باشد ذکر شود که همین پکیج دوزینگ پمپ صرفاً جهت تزریق کلر نبوده و جهت تزریق دیگر مواد شیمیایی مایع نیز قابل استعمال هست و به استدلال اینکه این پکیجها در موارد تزریق کلر کاربردبیشتری دارا هستند به لهجه عامیانه به کلیریناتور که همان دوزینگ پمپ می باشد دارای اسمو رسم شدهاست. این طرح به ویژه مواقعی به کار گیری می شود که دما و فشار محیط و سیال شیمیایی متغیر و پیچیده می باشد. چنانچه شما هر جور سوالی در ارتباط اساسی کجا و نحوه استفاده از قیمت پمپ های دوزینگ دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر