[ad_1]

ترامپ و متحدانش می گویند گنجاندن چنین افرادی در داده های سرشماری که برای تصمیم گیری در مورد کرسی های کنگره هر کشور استفاده می شود ، قدرت رای دهندگان را در ایالت های دارای تعداد مهاجر فاقد سند کاهش می دهد.

طبق تخمین مرکز تحقیقات پیو در سال 2016 ، حدود 10 میلیون مهاجر فاقد سند در ایالات متحده زندگی می کنند. بیشتر آنها در ایالات بزرگ مانند کالیفرنیا ، تگزاس ، فلوریدا و نیویورک متمرکز شده اند.

با این حال ، سرپرست شهرداری گفت: دولت نمی تواند بگوید چه تعداد از مهاجران می توانند نتایج سرشماری را شناسایی و حذف کنند. دادستان کل آمریکا جفری وال. در حکم قبلی دیوان عالی کشور استفاده از نمونه های آماری ممنوع شد ، بنابراین وال گفت: دفتر سرشماری باید به طور جداگانه داده های مهاجرت را با پاسخ های سرشماری مقایسه کند.

وال گفت: “تا زمانی که آنها در واقع مقایسه نکنند ، ما فقط نمی دانیم که چه تعداد شناسایی می توانیم انجام دهیم و آیا این بر توزیع تأثیر می گذارد.”

قضات و همه طرفین پرونده تعدادی از زیرگروههای احتمالی افراد استثنا دارند. آنها دهها هزار نفر را هم اکنون در مراکز نگهداری مهاجران ، صدها هزار نفر را که در حال حاضر تحت دستورات نهایی اخراج هستند ، و صدها هزار نفر را در برنامه اقدام موکول برای ورود کودکان گنجانده اند.

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر