در مقابل، از رزین های آنیونی کار کشته می توانند تمام آنیون های موجود در آب را حذف نمایند. همین واکنشها قابلیت و امکان ارتقا طول زنجیر یا شبکه ای شدن را بدون آزاد کردن مولکولهای ریز مانند آب آماده میکند. هاردنر پلی آمین رقیق است و قابلیت و امکان بیش تر نمودن حلال را ندارد (حلالپذیر نیست). به جهت ریختن اپوکسی در قاب، استکان را به شرایط سرریز بر روی کادر بریزید زیرا به عبارتی شُره نمودن منجر ساخت حباب می گردد و شما باهمان قاشق بهآرامی پاره ای اپوکسی بردارید و روی تبادل حیث رزین فریم بریزید. در کارهای پهناور مانند میز لایه به لایه باید رزین را بریزیم که لایههای زیری خویش را نسوزاند .حتی در حوضچههای ماهی سه بعدی در صورتی که از حدود 40 گرم اکثر ترکیب را ادغام کنیم و بر روی ماهیهایی که صحیح کردهایم بریزیم، باعث می گردد که ماهیهایی که حساس خمیر به رخ دست ساز صحیح کردهایم بسوزند و خمیر ماهی توده شود و حالت پودری شود. باید متذکر شد که محدوده وسیعی از رزینهای اپوکسی و محصولات نتورک ای شده متنوعی وجود دارد. قبل از اینکه به گونه های رزینهای گوناگون برای کارهای متفاوت بپردازیم، در آغاز ادغام درست رزین و هاردنر که مهمترین و اصولیترین نکته در همین هنر می باشد را ابلاغ میکنم (تأکید می‌کنم همین بخش از عمل اصلیترین تکنیکی هست که می بایست بهخوبی یاد بگیرید). ساختار شیمیایی رزینهای اپوکسی شامل دو بخش اپوکسی و هاردنر میباشد. رزینهای وینیل استر در مقایسه کلیدی پلی استرهای غیر اشباع مقاومت شیمیایی مهربانی دارند. رزینهای وینیل استر خاصیت چقرمگی و مقاومت شیمیایی بهتری نسبت به رزینهای پلی استر دارند. همین نقطه نهایی می تواند واکنش کانال ای شدن را انجام دهد و نیز می تواند پلیمریزاسیون زنجیرهای وینیل استر را انجام دهد و یا این که اینکه به یار استایرن کوپلیمر شود. اصلی این که همین اسم تنها مربوط به جزء A است، اکثر وقت ها فروشندگان رزین اپوکسی و هاردنر را از نیز انقطاع نمیکنند و صرفاً به لغت رزین اپوکسی یا اپوکسی بهتنهایی بسنده می‌نمایند که همۀ آن ها به یک معنا است. برخی از رزین اپوکسی ها ها برای سفت شدن در قالب لاتکسی نیاز به هاردنر بیشتری دارند. بخش هاردنر ممکن میباشد آلیفاتیک، سیلکوآلیفاتیک و یا هیدروکربن شدیداَ حلقوی باشد. به جهت بعضی کاربردها، ممکن می باشد اپوکسی اصلاح نشده حساس خاصیت نامطلوبی از قبیل ویسکوزیته بالا، گران قیمت بودن و مقاومت ضربه ذیل در بعضا کاربردهای ویژه باشد. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اساسی کجا و شیوه به کارگیری از فروش رزین های تبادل یونی دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر