به طوری که در بین بعضی صفحات و یا این که اطراف لوله ها تا ۱۵۰ جايگاه حرارت بخار اعمال می گردد و لذا شیر اساسی حرارت ۷۲ تا ۸۵ رتبه وارد صفحات مجاور یا لوله ها شده و در عرض کمتر از ۱۰ ثانیه استریل و سپس به باطن صفحات یا این که لوله های سرد کننده منتقل می گردد تا شیر به حرارت اتاق برسد و آنگاه بسته بندی اسپتیک گردد. در این روش مواد بسته بندی شده در معرض اشعه هایی مانند اشعه ماوراء بنفش، اشعه X، اشعه گاما قرار می گیرند. 6. اصلی بسته شدن روزنه بخار، زودپز خاک را اصلی فشار ۰٫۷ توشه به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه پردازش میکند. این فعالیت را میتوان اصلی زودپز یا این که سوای آن انجام داد. 8. خاک استریل شده را اهمیت روکش آلومینیومی بپوشانید تا دوران به کارگیری فرا برسد. 7. خاک استریل شده را اهمیت روکش آلومینیومی بپوشانید تا زمان به کارگیری فرا برسد. برای پرندههای اصلی سن بالای 25 روز، 350 میلیلیتر از اگری استریل | AGRISTERYL را در 100 لیتر آب آشامیدنی حل نموده (0.35 سئو ) و به جهت 10 ساعت در روز در اختیار پرنده قرار دهید. 2. قسمت بالای کیسه را باز بگذارید و آن را در مرکز ماکروویو قرار دهید. 4. درپوش را بر روی زودپز بگذارید و شیر بخار راکمی باز بگذارید تا بخار بیرون شود و ساخت فشار آغاز شود. زمانی به ۸۰ درجه سانتیگراد رسید، اذن بدهید به مدت سی دقیقه و سوای گشوده نمودن درب فر، «بپزد». 5. فر را خاموش کرده و اجازه دهید خاک خنک شود و به دمای اتاق برسد. و قبل از خرید فور می بایست از کارشناسان در همین زمینه داده ها به اندازه کسب کرد و نیاز خود را مطرح کرده و حساس سفارش کارشناسان مبادرت به خرید کردن فور کرد. و به جهت اینکه بتوانید دستگاه ها و وسایل پوشش دار را استریل کنید ، می بایست در هنگام خرید همین محصول بدون شک از دارا بودن همین بضاعت اطمینان حاصل کنید. قبل از قرار دادن خاک در ماکروویو، بهدقت بررسی کنید تا مطمئن گردید هیچ فلزی در آن وجود ندارد. 7. قبل از برداشتن درب، زودپز را از بر روی منشاء حرارتی بردارید و اجازه دهید فشار کاملا فروکش کند. در صورت استفاده از زودپز حتماً تمام نکته ها ایمنی را دنبال کنید. 4. دمای داخلی خاک را اهمیت دماسنج در اختیار گرفتن کنید. 1. کلیدی قرار دادن ۲ تا ۵ سانتیمتر آب در ته زودپزهای غیرفشاری (بخارپزها)، آن را تهیه کنید. 2. آنقدر آب به آن طولانی تر کنید تا خاک تماماً مرطوب شود، البته نه آنقدر که خیلی آبکی شود یا این که بیشازحد اشباع شود. خاک نباید غرقاب یا آبکی باشد البته می بایست به حدی مرطوب باشد که هنگامی یکمشت از آن را فشار می دهید بهصورت دستهای در کنار هم قرار بگیرد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد استریل سفازولین بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر