سال پیشین در مملکت ، یک قطعه ساز حدود ۴۰ میلیون پیستون به ترکیه صادر کرده است. این موضوع نکته مهمی است که بایستی در زمانه عیبیابی دستگاه به آن اعتنا ویژه داشته اموزش بستن پیستون موتورسیکلت باشید. حتماً به دسته ترموستاتی که در سردخانه استفاده شده است، دقت کنید. نکتهای که در زمانه عیبیابی یخچال فریزر به آن بایستی دقت کنید این هست که گاز مبرد از سمت کمپرسور دارای فشار زیاد مضاعف به سمت اپراتور دستگاه هدایت میشود. کار حساس این قطعه در اختیار گرفتن و رئیس میزان گازی مبرد است که بایستی به داخل کندانسور به وسیله کمپرسور فریزر هدایت شود. اگر کندانسور وظیفه خود را به صدق انجام ندهد، گاز مبرد به درستی سرد نمی‌شود و در نتیجه محیط داخلی فریزر نیز به خنک نمی‌شود و به این ترتب دمای کابین دستگاه به راحتی خنک نخواهد شد. وظیفه با این ساخت یک لایه محافظ بر روی دستگاه کمپرسور و ممانعت از ورود ذرات گرد و غبار و همچنین آلودگیهای محیطی به باطن دستگاه کمپرسور است. اگر به پشت سردخانه خویش نگار کنید متوجه وجود چند لولههای پیچ در پیچ خواهید شد. با ورود این گاز به لولههای کندانسور عملیان چگالش گاز شروع میشود. همانطور که اشاره شد، حلقه پیستون قطعه مصرفی نیست و می بایست در شکل خرابی یا احساس نقص در این قطعه، نسبت به بده بستان آن مبادرت گردد؛ و تشخیص همین کار صرفا از طرز بازدید علامتها فساد میسر خواهد بود. کلیدی این‌که رینگ و پیستونها قطعات ریز و ارزانقیمتی هستند، به جهت عملکرد موتور ضروریاند و قطعا انها را به موقه می بایست تعویض نمود. فیلتر خشک کن یا این که به کلمه دیگر فیلتر درایر یکی از قطعاتی میباشد که در یخچال قرار دارد. فیلتر درایر یا این که فیلتر خشک کن در فریزر کدام است؟ گودی یا تورفتگیهای روی پیستون به جهت چیست؟ به این استدلال می باشد که بر روی کمپرسور از فیلتر خشککننده به کار گیری میشود. گاز مهم فشار دوچندان و در موقعیت مایع قبل از ورود به اپراتور دستگاه وارد لوله مویین میشود. همین قطر نخ نما در واقع باعث میشود گاز از وضعیت مایع به گاز تبدیل شود و فشار آن به حدود یک پنجم فشار با برسد. برای نمونه می اقتدار به روغن ریزی، روغن سوزی، صدای نامتعارف موتور و احساس انقطاع شدن برخی از قطعات از موتور و خارج ریختن آن ها اشاره نمود. لولههایی که در اپراتور فریزر تعبیه شدهاند در واقع سطوحی هستند که گرما از نحوه آن ها انتقال مییابد. تقریبا از آن بر روی که سازندگان همین قطعه، به مقدار بسیار کم به آن شکل بیضوی می‌دهند چراکه به دمای پیستون به زمان حرکت اتومبیل به شدت بالا می رود و حتی ممکن می باشد به دماهایی زیرا ۲۲۰۰ سکو سانتیگراد هم برسد و این امر باعث انبساط پیستون ماشین می گردد و در این حالت میباشد که پیستون صورت استوانهای به خود میگیرد. برای این‌که در زمان عیبیابی یخچال فریزر بفهمید که آیا درست کار نکردن یخچال مربوط به کندانسور هست یا این که خیر باید بدانید این قطعه در چه چکیده از سردخانه قرار گرفته میباشد و ظاهر آن به چه شکل است. این سطح صاف از طریق تولید یک انحنا کوچک بر بر روی حلقه موتور بوجود میآید که اهمیت دیده هم دیده نمیشود. بر بر روی پیستون ها شیار هایی وجود دارد و حلقه پیستون بر روی همین شیار ها قرار می گیرد و وظیفه ی خود را انجام می یار پیستون در جدولانه دهد. ترموستات یک عدد از قطعات موجود در یخچال است که وظیفه کلیدی آن تنظیم دما و در عین هم اکنون خاموش و پر‌نور نمودن کمپرسور در دستگاه است. در حوزه‌ ای که پیستون ها از مرکز روتور فاصله می گیرند، مکش واجب به وجود می آید. از لحاظ طراحی پمپ پیستونی هیدرولیک به اشکال محوری (Axial Piston Pump) و شعاعی (Radial Piston Pump) تقسیم می گردند. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام میدهند به دو نوع رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. در هر مثال از یخچالهایی که در بازار موجود هستند، یک عدد از اشکال کندانسورهای فندار (که اکثر به جهت استعمال در یخچالهای ویترینی مناسب هستند)، کندانسورهای آبی و یا این که کندانسورهای همرفتی استعمال میشوند. ولی در بعضی از موردها از فلزهایی که امکان رسانایی دارا هستند به غیر از آلومینیوم هم در اپراتور سردخانه و فریزر به کارگیری میشوند. ولی به ادله انبساط مضاعف بدنه آنها، سازندگان بدون چاره می شوند برای دوری از گریپاژ، پیستون را اساسی لقی بسازند.

ایندکسر