زیرساخت دیجیتال چیست؟


آمیا گارتی میزبان Fintech Beat برای مصاحبه با پاتریشیا کمپ ، یکی از موفق ترین سرمایه گذاران خطرپذیر کشور است. آنها برجسته می کنند که “زیرساخت” دیجیتال چیست و جواب بستر کامل پرداخت در مسابقه به چه معناست.

محتوای بیشتر پادکست

نمایش یادداشت ها:

  • خارجی
  • اراده آزاد فین تک
  • چه کاری باید از کنفرانس های fintech در سال 2020 انجام شود
  • Henrique DuBugras بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Brex میزبان Fintech Beat برای بحث در مورد تنوع قانونی است
  • سوئیس چگونه میزان ترازو را تنظیم می کند

پست زیرساخت دیجیتال چیست؟ برای اولین بار در تماس تلفنی ظاهر شد


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>