سخنرانی پیروزی رافائل وارنوک را تماشا کنید


رافائل جی وارنوک ، نماینده حزب دموکرات ، در یکی از دو مرحله دور دوم ویژه گرجستان ، سناتور منصوب شده جمهوری خواه کلی لوفلر را شکست داد.

اوایل صبح چهارشنبه در ویدئویی زنده گفت: “به ما گفته شد که ما نمی توانیم در این انتخابات پیروز شویم ، اما امشب ما ثابت کردیم که با امید ، سخت کوشی و افراد اطراف ما همه چیز ممکن است.”

[Read more: Democrats move closer to Senate control as Warnock defeats Loeffler]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>