سیستم سوخت رسانی انژکتوری و تفاوت آن با سیستم کاربراتوری

سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری به دو صورت آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از روش آنالوگ برای سوخت رسانی در خودرو استفاده شود حجم سوخت تزریق شده بر اساس زمان مورد نیاز برای شارژ و دشارژ کردن خازن کنترل می شود اما در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت الکتریکی و دیجیتال سیستم های کامپیوتری حجم سوخت تزریق شده بر اساس داده های ذخیره شده در حافظه مشخص می گردد که این کار باعث می شود تا علاوه بر کاهش زمان محاسبات بسیاری از موارد توسط کامپیوتر کنترل گردد تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

سیستم سوخت رسانی در خودرو

سیستم سوخت رسانی انژکتوری چه تفاوتی با سیستم سوخت رسانی کاربراتوری دارد؟

در سیستم های انژکتوری موتورهای گازوئیل سوز برخلاف سیستم کاربراتی از جرقه زنی و شمع خبری نیست و در حقیقت احتراق درون محفظه سیلندر به روش احتراق خود به خودی صورت می‌گیرد، این روش به این صورت می باشد که ابتدا در مرحله تنفس، هوا وارد سیلندر می‌شود و در مرحله بعدی هوای وارد شده به صورت متراکم در می آید و بعد از آن نیز دمای آن افزایش پیدا می کند که این افزایش دما باعث می ‌شود تا هوا داغ و منفجر شود و در نتیجه پیستون به حرکت در می آید.

در موتورهای بنزین سوز سیستم سوخت رسانی در خودرو به این شکل است که در مرحله تنفس، مخلوط سوخت و هوا وارد سیلندر می‌شود و به صورت همزمان احتراق نیز توسط جرقه حاصل از شمع ها ایجاد می شود و به این ترتیب پیستون به حرکت در می آید. در واقع می توان گفت وظیفه ای که کاربراتور در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت کاربراتوری به عهده داشت را در سیستم سوخت رسانی انژکتوری دو سیستم سوخت ‌رسانی و هوا رسانی به عهده دارند که این دو سیستم توسط واحد کنترل الکترونیکی کنترل می شوند.

سیستم سوخت رسانی در خودرو

 

 مثالی از سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتور

اگر بخواهیم در یک مثال ساده سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری را به بدن انسان تشبیه کنیم می‌توان گفت واحد کنترل الکترونیکی همان مغز انسان است که تمامی حالات ممکن را تحت کنترل می گیرد و دستورات لازم را به سایر اعضا می دهد، سنسورهایی که در سیستم سوخت رسانی در خودرو به صورت انژکتوری قرار دارند در واقع همان حواس پنجگانه انسان هستند و عملگرها نیز دست و پای انسان هستند که عملیات مختلفی را می توانند بر اساس دستوراتی که از مغز می‌رسد و با کمک حواس پنجگانه انجام دهند. به این ترتیب شما به صورت کلی موفق شدید که با دو سیستم سوخت رسانی در خودرو که سیستم های سوخت رسانی به صورت انژکتوری و کاربراتوری بودند به صورت کامل آشنا شوید.

شما علاوه بر خرید حضوری از فروشگاه تاپیک کالا ،امکان سفارش از طریق سایت را دارا خواهید بود.

ایندکسر