باید بدانید به تعداد خروجی های موجود در شیر های برقی، بوبین هم داریم. از گزاره مالامال استفاده ترین شیرهای برقی، شیر برقی تایمر دار میباشد که به جهت کنترل ورود سیال ها در خودرو لباس‌شویی یا این که خودرو ظرفشویی استفاده می شود. زمانی که بوبین برق دار می شود ساخت میدان مغناطیسی رخ می گیرد و سبب ساز می شود که هسته جذب آهن ربا شده و سوزن بالا کشیده شود و شیر برقی باز شود. سولنوید یا به عبارتی بوبین مکانیزم مهم برای باز و بسته شدن شیر است و از سه نصیب مهم سیم پیچ، کادر و سنبه سولنوید تشکیل شیر برقی 3/8 می شود. در مثال سه راهه یک محل ورود و دو خروجی داریم که یکی از از این خروجی ها در موقعیت عادی باز و دیگری در وضعیت عادی بسته قرار شیر برقی اسپرسو ساز دارد. به سیم پیچی که خواص مغناطیسی بالایی داراست بوبین گفته می شود که کلیدی تحریک آن یک عرصه مغناطیسی ساخت می شود. همانطور که در رخ فوق اجزای یک شیر برقی کلیدی کارایی مستقیم را دیدید، مسلما متوجه شدید که اصول عملکردی معمولی ای دارد. در شیر های پهناور و حیاتی حجم و برای باز و بسته نمودن شیر ها دارای نیروی فراوان و همینطور در مکان هایی که کارکنان نمیتوانند شیر ها را گشوده یا بسته نمایند از عملگر ها یا این که اکچویتور ها به کار گیری میشود. سیم پیچ : به جهت ایجاد سیم پیچ ها از سیم های مسی حیاتی روکش لاک استفاده می شود. از همین شیر برای عبور مایعات و اشکال متفاوت گازها از جمله هوا استفاده می شود. اما استعمال از موتورهای برقی در سیستم های صنعتی هیدرولیک و پنوماتیک کمتر می باشد اما در تمام زمانی که گذرگاه بزرگی به جهت عبور سیالی کلیدی فشار قلیل داشته باشیم باید از موتور برقی استفاده کرد. در شیر های سه راهه سیال محل ورود به یک عدد از دو مسیر خروجی سوق‌دهی می گردد. گونه شیر که از مدل دو دهانه، سه دهانه یا چهار دهانه باشد. برای مثال در شیرهای تک حالته که اصلی یک ورودی و یک خروجی است، یک بوبین و در شیرهای دو حالته یا این که سه راهه که قادر به هدایت سیال در دو مسیر مختلف هستیم دو بوبین نصب می شود. حیاتی وصل برق بوبین شیر های normally open، پیستون به سمت زیر حرکت کرده و دریچه بسته می­شود. شیر های برقی تایمردار یک بدنه فلزی و قطعه ای به اسم بوبین دارند، بوبین در اصل یک سیم پیچ اساسی خاصیت مغناطیسی بالاست که مهم تحریک بوبین میدان مغناطیسی ساخت می شود و هنگامی که نیروی سیال مورد حیث به پیستون یا این که آرمیچر وارد می شود تغییراتی داخل ساختار این قطعه صورت می گیرد.

ایندکسر