عکس روز: این چکمه ها برای کنگره ساخته شده اند


(تام ویلیامز / تماس تبلیغاتی CQ)

نماینده اندرو کلاید ، R-Ga. ، از سربازان نیروی دریایی ارتش ، در حال بسته شدن چکمه های جنگی خود پس از عکس دسته جمعی یک دانشجوی تازه کار House GOP در پله های Capitol در روز دوشنبه است.

کلاید تا زمانی که تصمیم به کاندیداتوری در مجلس نگیرد ، کاندیدا نمی شد ، داگ کالینز جمهوری خواه ، از نامزدی در مجلس سنا انصراف داد. کلاید بلافاصله پس از دانشگاه وارد خدمت سربازی فعال شد و به عنوان ذخیره در عراق و کویت مستقر شد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>