عکس روز: سانتا اولسون


(کارولین برمن / تماس تبلیغاتی از طرف CQ)

پیت اولسون ، تگزاس که ماسک ریش سانتا را بر تن داشت ، هنگام خروج از کاپیتول روز پنجشنبه ترجیح داد به جای استفاده از دودکش ، از پله های خانه بالا برود. اعضای اتاق آخرین آرا for خود را برای هفته در صبح به دست آوردند و با نزدیک شدن به مهلت مقرر برای تأمین بودجه دولت ، انتظار می رود هفته آینده.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>