عکس روز: مقدمات افتتاحیه ادامه دارد


درست بیش از یک هفته قبل از روی کار آمدن جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، کارگران Capitol با قرار دادن پرچم هایی در نمای جبهه غربی ، به آماده سازی ساختمان ادامه دادند. این مراسم روی تریبونی درست در کنار پایتخت برگزار می شود.

کمی فاصله داشت ، بیرون حصار اطراف زمین ، مردی علامت استیضاح را به همراه داشت. دموکرات های مجلس نمایندگان دونالد ترامپ ، رئیس جمهور را برای دومین بار استیضاح می کنند ، زیرا وی روز چهارشنبه جمعیت طرفداران خود را تحریک به حمله به پایتخت کرد.


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>