همین دستگاه ها به دو صورت پالسی (Pulse Dose) و مداوم (Continuous Flow) عمل می کنند. این نوع ها صرفا به شکل پالسی کار می کنند. تنظیم اکسیژن به صورت دستی دارای ورقه در اختیار گرفتن دستگاه انجام می شود. با مرطوب شدن اکسیژن، بیمار از تنفس اکسیژن خالص اذیت نخواهد شد و احساس سوزش در مسیرهای هوایی نخواهد داشت. در باطن همین بخش از آب مقطر یا آب جوشانده شده استعمال نمایید. جام مرطوب کننده: لیوان مرطوب کننده قبل از خروجی دستگاه قرار دارد و داخل آن آب مقطر ریخته می شود. در صورتی که در داخل استکان حباب مشاهده کردید به این معنی که درست انجام دیتا اید و دستگاه به درستی کار می کند. استکان مرطوب کننده هم باید هر هفته دوبار یا هر 2 روز یکبار تمیز شوند. لیوان مرطوب کننده را وصل نمایید. برای مشاهده ارزش دستگاه اکسیژن ساز خانگی و قابل حمل یا پرتابل محصولات تحت را ملاحظه کنید. دستگاه های اکسیژن ساز گونه های متمایز دارا‌هستند که براساس طریق کارکرد و قابلیت و امکان حمل نمودن آنها می دستگاه اکسیژن ساز تهران باشد. دستگاه اکسیژن ساز قابل حمل: به همین جور ها دستگاه اکسیژن ساز پرتابل هم می گویند وزن و حجم کمتری دارند و به راحتی در محیط خارج قابل حمل می باشند. اکسیژن گازی هست که ۲۱% هوای محفظه پیرامون ما را فرا گرفته است. همین هوا در واقع هوای محفظه است که بوسیله اکسیژن ساز به باطن کشیده می شود. اکسیژن ساز ها دارای 3 گونه فیلتر هستند، فیلتر اول، اسفنجی می باشد و وظیفه جذب گرد و غبار موجود در هوای ورودی را بر عهده دارد. از وصل بودن فیلتر خارجی مطمئن شوید. برای به کارگیری از دستگاه اکسیژن ساز حتمی بود که کلیدی بخش های مختلف و طریق کارکرد آن آشنا شوید. نکات نگهداری: توجه داشته باشید که برای کار حیاتی دستگاه اکسیژن ساز خانگی دست‌کم هر هفته یکبار فیلترها را حساس آب مقطر شستشو بدهید و پس از خشک نمودن دوباره متصل کنید. ابتدا کابل دستگاه را متصل کنید. دستگاه را واضح نمایید و جریان اکسیژن را طبق سفارش دکتر معالج دستگاه اکسیژن ساز در اصفهان تهیه کنید. شما می توانید از پزشک خویش یا این که ما در همین ارتباط مشاوره بگیرید و بهترین انتخاب را انجام دهید. که می بایست دارای توجه به توصیه دکتر معالج بی تردید دستگاه در خانه کارگزاشتن گردد. ناگفته نماند مدلهای جدیدی از این دستگاه طراحی و ساخته شدهاند که اساسی باتری فعالیت میکنند اما بضاعت و توان ایجاد اکسیژن حیاتی غلظت کمتری را دارند.

ایندکسر