طریق کارگزاشتن دمپر هوابُر نیز نظیر اشکال دیگر دمپر، بصورت اتصال به فلنچ های نتورک هوا از دوطرف بوده و اساسی استعمال از پیچ و مهره می باشد. در محفظه هایی که از آلاینده های خورنده ی اسیدی استفاده شده می قدرت سطحِ دمپر هوا ی گردِ شاطری را اهمیت اپوکسی پوشش داد. دمپرهای دود نوعی از دمپرهای ضدحریق می باشند که طراحی شده جهت پوشش کانال های تأمین و تعویض هوا در مواقع ضروری و همینطور سیستم های دمپر عکس ونت ضد دود. دمپرهای مقاوم به حریق نوعی از دمپر هست که جهت پوشش منافذی که از آن ها شبکه های ونت عبور کرده اند، بین طبقات، دیوارها و پارتیشن ها نصب می گردد. ۳- ساختارِ دمپر میان کانالیِ چهارگوش در دوسوی دمپر هوا به صورتی می باشد که از هردوطرف یک کناره سه سانتی به عنوان فریم، موجبِ اتصال دمپر هوا به فلنچِ شبکه های چهارگوش می شود.عرض همین کناره دستکم سه سانتیمتر می باشد و در واقع همین لبه، نقشِ فلنچ را برای دمپر هوا ایفا می کند. دمپر در شکل باز بودن به هیچ وجه بیش تر از این حد تهیه باز نمی شود. امروزه در اکثر خانه های مدرن و حتی کهن تر ؛ سیستم های متفاوتی وجود داراست که یکی از مهمترین آن ها سیستم های تهویه و هواکش ها هستند . همین وسیله تیغه هایی داراست که به صورت اتوماتیک یا دستی گشوده و بسته می شوند. نوعی دیگر از دمپر، زون دمپر (Zone Damper) یا این که دمپر فصلی یا این که دمپر در اختیار گرفتن حجم اسم دارااست که به جهت در دست گرفتن سیستم سرمایش و گرمایش از آن به کار گیری می شود و عملکرد آن بصورت برقی می باشد. دمپر دربین نتورک برقی می تواند در کانال اسپیرال یا این که نتورک گرد دارای درز طولی در دو بخش شامل خط اصلی مجرا و همینطور پشت روزنه ها به کار گیری شود. همین دمپرها بر شالوده خصوصیت های تعریف‌و‌تمجید شده جهت مقاومت به حریق ساخت می شوند و می تواند از کلاس EI30، (سی دقیقه مقاومت)، EI60، (شصت دقیقه مقاومت)، EI120 (صدو بیست دقیقه مقاومت)، گرد یا مربعی، مکانیکی یا اساسی اکچوئیتور الکترومکانیکی باشد. موتور دمپر های پر مصرف در همین سیستم های از کد های GRA مهم توان 4 نیوتن متر و GNA اساسی اقتدار 9 نیوتن متر و GGA حیاتی توان 18 نیوتن متر بوده که بیشتر مصرف را در سیستم های حریق به خویش اختصاص داده اند. به طور معمول حدود 80درصد از خروجی های کنترلی دیجیتال در سیستم HVAC به محرکهای الکتریکی دمپر می روند، بدین ترتیب اگر این تجهیزات به طور ظریف تعیین نشوند و یا به صحت کار نکنند بقیه قسمتهای سیستم تهویه مطبوع کلیدی مشکل مواجه میشود. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد تمپر قهوه لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر