ماسکینگ ، بونو و “پسر عموی من وینی” – بازدید و حذف


در حالی که معنی. شرود براون و دن سالیوان با ضربه محکم کاری برچسب ماسک ها را زدند ، رهبر اکثریت خانه استنی اچ.

در همین حال ، دموکرات های مجلس نمایندگان بزرگترین موسیقیدان تاریخ را برگزار کردند و رودی جولیانی با استناد به فیلم حقوقی کلاسیک “پسر عموی من وینی” در دفاع جدید از رئیس جمهور دونالد ترامپ عرق ریخت.

[ More Hits and Misses — ‘An absurd circus,’ and new members arrive on the Hill ]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>