وی افزود: معتقدمکه فیلم «قهرمان» قابل تحمل است؛ ولی ابدا قابل قیاس اساسی بهترین فیلم های خود اصغر فرهادی نیست. ولی سازه بر فقدان نیروی کافی تعلیق های فیلم قهرمان، از لحاظ من پهلوان کمتر از بقیه فیلم ها، امضای اصغر فرهادی را در خود جای دیتا است. امیدواریم فیلم قهرمان فارغ از حواشی اش و به طور مستقل دیده شود تا ثابت کند فرهادی هنوز می تواند مخاطب را به چالش بکشد و هنوز به چگونه گفتن، نیز تراز مهم چه گفتن فکر می نماید و هیچ اولویتی بر این دو قائل نیست. مازیار فکری ارشاد منتقد سینما، درباره آخرین ساخته سینمایی اصغر فرهادی گفت: مسلما همین فیلم سینمایی جزو بهترین فیلم هایی اصغر فرهادی محسوب نمیشود، اما همچنان استاندارد خودش را مراقبت کرده است. باشگاه خبرنگاران جوان: “برای سینمای فرانسه افسوس میخورم که هیچ پولی ندارد و برای سینمای امریکا تاسف میخورم که هیچ ایدهای ندارد. ” همین پاراگراف ژان لوک گدار میتواند بهترین پاراگراف برای توصیف فیلم قهرمان آخری ساخته اصغر فرهادی باشد. در همین فیلم معضل اخلاقی دائم رنگ عوض می کند و یک خصوصیت که نسبت به فیلم های خوب فرهادی مانند «جدایی نایاب از سیمین» و «درباره الی» در این فیلم وجود دارد، این رنگ عوض نمودن بحران است. غالبا ما در فیلم های فرهادی یک بحران اخلاقی را میبینیم که گزیده از آن از مخاطب مکتوم ما‌نده و پرسشی را تولید می‌نماید و این پرسش موتور محرکی می‌گردد که ما قصه فرهادی را تا نقطه نهایی دنبال نماییم تا به یک انتها بندی غالبا تکان دهنده برسیم. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اهمیت آغاز سناریو جدیدترین ساخته اصغر فرهادی، انتقادات و دعوا هایی پیرامون این فیلم سینمایی مطرح شد، تا جایی که حواشی به وجود آمده سبب شد پای بیانیه ای از سمت اصغر فرهادی در همین اصغر فرهادی پهلوان گلدن کلوب دربین باز شود. بنابراین باید هرچه زودتر شاهد تماشای همین فیلم پرطرفدار و دوست داستنی باشیم. او در ادامه این مشاجره گفت: به طور معمول فیلم های فرهادی مخاطب را وادار می کند تا به صورت ناخواسته در یک طرف داستان بایستد و موضع خاصی داشته باشد، البته در اینجا ما مهم یک چالش اخلاقی مواجه هستیم که هر لحظه رنگ عوض می‌نماید و مخاطب نمی داند کدام طرف می بایست بایستد. وی کلیدی اشاره به بیانیه فیلمساز در روزهای اخیر، گفت: بعضیها دوست دارا‌هستند بر روی این بیانیه سرپوش بگذارند و متاسفم که باید به موضع سخنگوی وزارت امور خارجه را به آن اشاره کنم که به شدت موضع پرتی بود.

ایندکسر