مکالمه با عضو جدید Lauren Bobert


لورن بوبرت در انتخابات منطقه 3 کلرادو در انتخابات نوامبر پیروز شد و اولین زنی است که نماینده این منطقه است.

صاحب رستوران در تابستان امسال هنگامی که در مسابقات قهرمانی ایالت ژوئن ، اسکات تیپتون را که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ تأیید شده بود ، برای پنج دوره شکست داد ، خبرساز شد.

فیلم مکالمه رول تماس CQ با مدافع حقوق اسلحه را مشاهده کنید.

[Video games and partisanship: A conversation with new member Jay Obernolte]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>