نظارت و قانون میهن پرستان دائما در حال پیشرفت هستند


یک نکته که ممکن است با پایان کنگره 116 روی میز باقی بماند ، نمایندگی فرعی ناظران است. اما چگونه به اینجا رسیدیم؟

قانون میهن پرستان – که پس از حملات 11 سپتامبر برای تقویت قدرت های ضد تروریسم تصویب شد – در آن زمان به خوبی مورد حمایت قرار گرفت. با این حال ، لایحه و ماده 215 آن پس از فاش شدن ادوارد اسنودن که آژانس امنیت ملی میلیون ها پرونده تلفن آمریکایی را جمع آوری کرده و نسخه جدیدی از این لایحه در سال 2015 تصویب شده است ، بحث برانگیز شد. قطعنامه وی در میان اختلافات بین اتاق ها و تهدید رئیس جمهور برای وتو.

به عنوان بخش C5 Roll Call بخش 215 را مشاهده کنید و نحوه رسیدن به اینجا را توضیح دهید.

[Nanoinfluencers: The next regulatory frontier]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>