[ad_1]

ما درباره آنچه پلیس اجرای قانون قبل از قیام هفته گذشته کاپیتول می دانستند بیشتر می آموزیم و این تصویر خوبی نیست.

واشنگتن پست روز سه شنبه گزارش داد که FBI گزارش تند و سختی را در مورد خشونت هشدار داده است ، اما به نظر نمی رسد که کسی به آن توجه کند. کریس مارکت کریس رول کال در این قسمت ویژه تئاتر سیاسی گفت ، پلیس کاپیتول ، آژانس اجرای قانون پیشرو که مسئول محافظت از قانونگذاران در تپه است ، بهم ریخته است.

پس یک یا دو کلمه چیست؟ تاد روگر از CQ Roll Call گزارش می دهد که چگونه امتناع نمایندگان حزب جمهوری خواه از گفتن اینکه چه کسی حمله را انجام داده است ، به این داستان دروغین که گروه های چپگرا مسئول هستند ، دامن می زند.

نمایش یادداشت ها:

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر