همانطور که از مطالب گفته شده معلوم است باکس های پلینوم مهم کارایی منحصر به فردی که دارا‌هستند می توانند به خواسته اختلاط موثر هوا و خروج لایه ای آن مورد استعمال قرار بگیرند. ☆ به دلیل سبکتر بودن نیاز به ساپورت کمتری به جهت کارگزاری داشته و ۲۵% سرعت بالا تر از گالوانیزه کارگزاشتن می شود. مکانهای آیتم استفاده: جهت هوارسانی در سقف فضاهایی نظیر لابی های ساختمان های مسکونی ، سالن های ساختمانهای اداری،تجاری،پاساژها و هتل ها، روزنه ها بصورت دکوراتیو ( اسلوت و خطی) و هم بصورت نهفته روزنه بر روی دیوار و یا سقف طراحی و اجرا محاسبه پلنیوم باکس می گردد. به طوری که اجرا و کارگزاشتن کانال فلکسیبل بر مغایر کانال های سنتی ، در فضاهایی مثل سقف کاذب و فضاهای محصور به دلیل انعطاف پذیری در مسیر اجرا ، به راحتی رخ می پذیرد. بدلیل نصب فیلتر هپا باطن آن بعدها آن یکسری سانتی متر از پلنیوم باکس بزرگتر است. محل کارگزاری پلنیوم و فیلتر باکس در اتاق های تمیز بر حسب نوع کاربری، کلاس بندی فضا و محصول تولیدی می باشد. پلنیوم باکس ها غالبا در ارتفاع بالا اهمیت ورودی های گرد به فواصل حداکثر 1/2 متر پشت دریچه های خطی نصب می شوند. پلنیوم باکس ها به طور معمول در ارتفاع بالا حساس محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۱/۲ متر پشت دریچه های خطی کارگزاشتن می شوند. به ادله وزن سبکی که دارند، شتاب کارگزاری بالاتری دارا‌هستند و راحت خیس کارگزاشتن می شوند. هرگاه روی سقف محل نصب انحصار فضا باشد طوقه آنرا می اقتدار از کنار آن طراحی و تعبیه کرد. بر بر روی نصیب خروج هوای این پلنیوم باکس می قدرت روزنه خورشیدی، گردابی، پرفوریت کارگزاری خرید کردن پلنیوم باکس گردد. به ادله سبکتر بودن نیاز به ساپورت کمتری برای نصب داشته و ۲۵% سرعت بالا تر از گالوانیزه نصب می شود. به جهت اطلاع از قیمت باکس پلنیوم ، بعد ها گزینه لحاظ را مشخص و معلوم کرده و دارای کارشناس فروش تهویه تازه تماس حاصل فرمایید. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از پلنیوم باکس شاهرخی ، شما ممکن هست می توانید اساسی ما در ورقه وب روزنه پلنیوم باکس تماس بگیرید. خیسی و تعریق پلنیوم باکس در زمان به کار گیری بهعنوان گوشه ای از سیستم سوز و سرما و گرما امری معمولی بوده و بهدلیل تفاوت دمای هوای باطن و بیرون رخ خواهد داد.

ایندکسر