2 – زمانی پیستون استاندارد و یا این که صفر باشد هیچ شماره روی کف پیستون متن نشده است. در همین چرخه، پیستون در واقع یک کاغذ فلزی است که هیچ هوا یا سوختی از کنار آن گریزو فرار نمی کند. چرخه ای که به آن اشاره کردیم، از بالای سیلندر آغاز شده و این قطعه به تیتر یک دریچه کار کرده و دارای باز شدن آن، هوا و سوخت وارد استوانه می پیستون در سیلندر شوند. بعد از آن روزنه اگزوز باز می شود تا سوخت سوزانده شده و دود از سیلندر خارج شود. سر گشوده پیستون به شاتون و میل لنگ متصل است. پیستون ها اول به شاتون و از طریق شاتون به میل لنگ متصل اند . جور اول آن ها حساس نوار فولادی ریخته گری شده و همچنین یک چاک در بدنه میباشد که از حیطه حلقه تا دامن پیستون کشیده شده است. همین پیستون ها به جهت موتور های بنزینی ساخته و بهینه شده اند . این پیستون ها اصلی استمرار زیاد و صرفه اقتصادی به جهت موتور های بنزینی و گازوییلی اند . در همین پیستون تاج پیستون ، محل رینگ ها و دامن پیستون به شکل یک واحد و یک جا ساخته می شود . جنس پیستون را آلیاژی از آلومینیوم در حیث گرفته و اهمیت استفاده از المانهای ساختاری-حرارتی و اعمال شرایط مرزی بدست امده ، توزیع دما و همچنین تنشهای حرارتی ایجاد شده روی پیستون ، در دور موتورهای ذکر شده باز‌نگری شده اند ، نتایج نشان دادند بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی بر روی نشیمنگاه پین صورت می دهد. به ادله جا به جایی پیستون کمتر دانسیته ایجاد می شود که سیال را به سمت مجرای خروجی شیر مرکزی می راند. این مشکلات میتوانند ایجاد اختلال و نقص جدی در معایب پیستون هورنت کارایی موتور کنند. محل قرار گیری پیستون ها در بخش بالایی زیر پوسته موتور قرار دارد . همین پیستون ها حرکت نرمی در داخل سیلندر دارند . پیستون ماشین قطعه ای استوانه ای صورت است که داخل سیلندر به صورت رفت و برگشتی حرکت می کند. علل اهمیت بروز همین ایراد آن هست که یا این که سوخت تزریقی به موتور بیش از میزان رقیق بوده هست ، یا این که شمع های موتور از دسته خیلی گرم تعیین شده اند و یا این که این که سیستم جرقه موتور زودتر از موعد اضطراری فعالیت می کند ( به این معنی که آدوانس هست ) و یا این‌که نسبت جرم به تناسب اکتان سوخت ، خیلی بالاست و یا به هیچ عنوان موتور ایراد کلی گرم شدن را دارد. پیستون از دو جنس آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن ساخته می شوند که هر کدام اساسی مزایا و معایبی هستند . پس از طی این مرحله، پیستون دوباره به سمت تحت حرکت می نماید تا همین ادغام را فشرده کند و همین فشرده سازی منجر انفجار می شود. ولی در برخی موتورها مثل موتور پراید، به واسطه جور جانمایی پیستونها و سوپاپها، حتی در صورتی که تسمه تایم در بدور بالا نیز چیره شود سبب ساز بازخورد همین دو عضو به نیز دیگر نمی شود ولی در عمده خودروها مثل خودروهایی که از موتورهای پژویی استعمال میکنند، چنانچه این حادثه بیافتد صد رد صد خساراتی سنگینی به موتور وارد خواهد شد. پیستون چدنی سنگین بوده و اقتدار وزنی موتور را کمتر می دهند این طور چدن اهمیت ضریب انبساط تراکم پایین بوده و در عین حال حیاتی ضریب انتقال حرارت پایینی است. در زمان زیر آمدن، در اثر فشار گاز های ناشی از احتراق، نیرویی که از انفجار هوا و سوخت ناشی می شود را به دیگر بخش های موتور انتقال می دهد. در واقع حیاتی واضح شدن موتور، نیرویی به پیستون وارد می شود که سبب ساز می شود به شکل خطی بالا و ذیل برود. همین مشکل وقتی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به باطن محیط احتراق وارد شود و این موجب شکسته شدن آلومینیوم و سوراخ خوردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان دارد سبب خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، چنانچه مایع نشت کرده کم باشد به رخ یک لکه سیاه کوچک روی واشر سیلندر مشخص میشود. معمولا محصول پیستونها از آلیاژ آلومینیوم و یا این که آلیاژ چدن می باشد که هر یک از این جنسها مزایا و معایبی به همراه دارند؛ آلومینیوم، دوچندان سبک بوده و ضریب انتقال حرارتی بالایی دارااست که همین جزو مزایای همین قطعه محسوب میشود، ولی قیمت بالای همین فرآورده یکی از معایب آن است. علت اساسی همین گرم شدن بیش از ترازو هم آن هست كه یا این که ترکیب سوخت و هوا خیلی رقیق هست و یا اینكه اشكالی در كار سیستم خنك كننده موتور پدید آمده است.

ایندکسر