[ad_1]

هنگامی که رهبران دولت و صنعت از موانع عظیم لجستیکی تحویل واکسن COVID-19 به مراکز مراقبت طولانی مدت عبور کنند ، با یک مانع دیگر روبرو خواهند شد – تشویق کارکنان برای استفاده از آنها.

تخمین ها حدود 40 درصد از مرگ و میرها در همه گیر خانه های سالمندان را تشکیل می دهد ، جایی که مسن ترین و مریض ترین بیماران کشور معمولاً اتاق های مشترک دارند. این موارد شامل موارد دیگر در مراکز مراقبت طولانی مدت نمی شود. کارکنان این صنعت افراد نامتناسبی رنگی هستند که با نظرسنجی هایی که نشان می دهد در مورد اقلیت ها بیشتر تردید دارد ، همپوشانی دارند.

فیلم Lauren Clawson ، خبرنگار بهداشتی CQ Roll Call را ببینید که چرا برخی جوامع نسبت به واکسن احتیاط می کنند و مقامات دولتی می توانند درمورد آن واکسن بزنند.

[ How progressive groups are pulling Biden’s health care team to the left ]

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر