دریچههای هواکش حمام و توالت در طرح، رنگ و کالا گوناگون به جهت انواع سلیقهها تولید شده است. سایز 25×60 کورس پره های افقی محدود می باشد فقط 90 رتبه به این معنی که از موقعیت بسته روزنه تا باد مستقیم فعالیت می‌کند وبالاتر نمیرود وزمانی که بر روی شرایط افقی پره ها واضح می گردد صدای بوق بازر شنیده می شود طراحی همین صدای بوق به دو عامل بوده یا این که متفاوتی شدن حرکت پرهای افقی از عمودی که خیلی معمولی اساسی یک چراغ میشد همین عمل را بکنند یا به خاطر فشار بر روی نصیب مکانیکی در موقعیت افقی بوده که مصرف کننده را مجاب کند که تنها از پرهای افقی برای تهیه جهت باد به کار گیری کنند خیر به منظور حالت چرخشی .پرهای عمودی هم انحصار زاویه چرخش دارااست به دلیل نزدیک بودن موتور به این پره ها که می‌شد موتور را از پره مسافت تن زیرا داخل نتورک کولر جا به جهت این کار هست ولی جنس اهل ایران می باشد وانتظار بیش از این از ساخت کننده نیست.امیدوارم شرکت دالانو حیث من را در وب سایت قرار دهد تا چنانچه دیگرانی خواستند کالا را تنظیم کنند همین نکات فنی را مد حیث خویش قرار دهند. از همین رو استعمال از سیستم لولهکشی ملازم مهم لولههای خرطومی به صورت مشترک یا مجزا در میان واحدهای ساختمانی و انتقال هوای آلوده و کثیف به سمت پشتبام رویکرد حل مناسب و بنیادین خواهد بود. گونه های َخطوط گریلی این روزنه کولر به شکل زاویه دار و زاویه صفر میباشد . در رخ عدماستفاده از هواکش شاهد پخش بوی بد توالت و رطوبت حمام در فضای خانه و ناراحتی ساکنین خواهد دریچه کولر پراید طلایی شد. هواکش خدمت بهداشتی و حمام وظیفه انتقال هوای آلوده، بوی نامطبوع، بخار آب و رطوبت ناشی از مصرف آب به سمت بیرون از فضای داخلی ساختمان را تعویض دریچه کولر پراید 132 بر عهده دارد. بهکارگیری روزنه هواکش توالت در قسمت حمام، خدمت بهداشتی و راه و روش پله بوسیله معماران سازنده ساختمان منجر ارتقاء نمای بصری گوشه و کنار داخلی و بهبود تهویه جریان هوا خواهد شد. دریچه هواکش دستشویی مشبک، تایلی و ضد آب برای هواکشهای حمام و خدمت بهداشتی بوده و سیستم هوای خنک نیز از اشکال روزنه کولر جهت تهیه و تنظیم جهت و جریان باد خنک بهره خواهد برد. هر کدام از دریچههای کولر به پخش خوبتر جریان هوای خنک در محیط آیتم به کار گیری یاری شایانی خواهند نمود. پس خوب تر میباشد در حین بازسازی منزل دریچه های کولر سابق را هم مهم مدل های به روز تعویض نمایید. پس از همین سطح می توانیم از یک عدد از فروشگاه های اینترنتی خرید کردن روزنه کولر مورد نطرمان را انجام دهیم. شرکت پرو تهویه قسمت پیشنهاد اینترنتی روزنه کولر را هم پیاده سازی اندازی کرده تا استدعا کنندگان امکان این را داشته باشند تا به سادگی و در کمترین وقت ممکن ملزومات آیتم نیاز خودشان را پیشنهاد بدهند. قاب این دریچه ها به طور معین از قالب پروفیل آلومینیوم و پره های آن هم از ورق آلومینیوم بصورت پرسی و فابریک ساخته می شود. روزنه کولر چهارطرفه سقفی را می توان هم بصورت بادمپر و هم بدون دمپر استعمال نمود. دریچه کولر طرح جدید هم بصورت حیاتی دمپر و نیز بدون دمپر می قدرت تولید نمود.

ایندکسر