کای کهله با DC jetlag مشکلی با هاوایی نخواهد داشت


پرواز به این سو و آن سو از هاوایی به واشنگتن دی سی ، هر هفته کار آسانی نیست. اما جمهوری دموکراتیک کای کهله به عنوان یک پیشکسوت نیروی هوایی و خلبان هواپیمایی تجاری هواپیمایی هاوایی ، تجربه کمی در پروازهای طولانی دارد.

کهله بعنوان منطقه 2 هاوایی انتخاب شد و آن را به عنوان دومین هاوایی محلی تبدیل به عضو کنگره با حق رأی و اولین جزیره همسایه کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاهله از گفتگوی CQ Roll Call با او چند روز قبل از پیروزی در انتخابات در سال 2020 ، این فیلم را مشاهده کنید

[ Also watch: Former Yoho staffer Kat Cammack elected to Florida’s 3rd district]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>