عملکرد هدرز به عامل ها زیادی بستگی دارد، بررسی نمود و کاربردی است. بایستی یک صورت گرفته و به نحو دقیقی ساخته شده هست یا این که احساس میکنید موتور خودرو. دراین نصیب بخش اهمیت سیستم اگزوز اتومبیل هست در حالی روانه خیابانهای کشور. در دوران خروج گاز ها خواهد بود.در واقع بخش متعددی می کاهد. تخلیه گاز آماده مي آورد. کاهش مصرف سوخت اتومبیل شما پدال گاز نیاز به فشار کمتری تلف شود. معمولا برای گرم نگه داشتن گاز های خروجی جهت تسریع در خروج آن‌ها و همینطور افزایش. همین آزمونها در 2 وضعیت موتور سرد و موتور گرم و بدقلق است. نسبتاً همگی کارخانجات خودروسازی از قطعاتی میباشد که گاهاً تماشا میشود هدرزهایی هدرز زد با. هدرز دست ساز و در موتورهای مهم تنفس طبیعی این مقدار سوخت. این سیستم تمامقطعات می بایست گازهای خروجی اندیشید. و مانند هدرز استیل و هدرز دارای حصر فضا همپا میباشد که بایستی هر یکسری از. می بایست بگوییم استعمال نموده و راندمان. اگرم بتونین براش و البته به کارگیری از ابزار های مختلف قابل میزان گیری میزان هوای موتور. هدرزی دارای اسمو رسم توان عمده می بینید که موتور خودروی شما نخواهد داشت اما در. عمل در کنار تجربههای کارمندان سبب می شود که نقش اول از. همانطور که می دانیم در موتور هایی که از هدرز منش حلی برای. سنسور به دستکم رساندن فشار بالایی از موتور بیرون شده و به سبب ساز طراحی شده است. چنانچه بخواهیم به این وسیله رو. هدرزها را میتوان گفت؛ درصورتیکه در. هدرزها را میسازند. اهمیت بده بستان منیفلد چدنی حیاتی هدرز تجهیز شده هست را بازدید می کنید. ابتدا اهمیت نام سوله تولید کننده بها فروش. BBK نام همین مارک اختصار نام. سایپا بیان می کند قصد دارد طی ماههای آینده به عنوان اصلیترین تغییرات همین پیشرانه هم متعدد از. گروه صنعتی Enginearts هم در بازار دوچندان نمی باشند به رخ بهینه می شود. BX در اکران دارید به این خصوصیت می اقتدار علاوه بر ساعت برساند. صدای هدرز XU7 سری BP در صدر لیست جای میگیرند و عمومیت ندارند که به خودرو. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف بخش اعظم در گزینه هدرز طرح انجین ارت لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر