[ad_1]

DHS باید تا دوشنبه روند درخواست را تبلیغ کند و با افرادی که تحت تعلیق روند DACA قرار گرفته اند تماس بگیرد.

در ماه نوامبر ، گراوفیس حکم داد که ولف از نظر قانونی به عنوان رئیس DHS منصوب نشده است زیرا کوین مک آلانان ، منشی دبیر سابق ، به طور قانونی برای این نقش تعیین نشده بود. از زمان استعفای وزیر امور خارجه كرستن نیلسن در سال 2019 ، وزارت امنیت داخلی بدون دبیر دائم بوده است.

Garaufis همچنین می نویسد که تلاش های DHS برای بازگرداندن ولف از طریق روشی با استفاده از پیتر گینر ، مدیر آژانس مدیریت اضطراری فدرال ، و انتشار مجدد بعدی این تفاهم نامه “فاقد اهمیت قانونی” است و “نامه ای مرده” است.

“نه مدیر [Peter] در حال حاضر ، Gaynor و آقای Wolf از اختیارات موقت وزیر امنیت داخلی برخوردار نبوده و هرگز نیز از آنها برخوردار نبوده اند. ”

نامزدی ولف به عنوان رئیس دائمی آژانس – حداقل تا پایان دولت ترامپ – در حال حاضر در مجلس سنا در جریان است.

[ad_2]

منبع: nice-words.ir

ایندکسر