یک متخصص به کنگره می گوید که ناکامی های زنان افغان را پس از خروج نیروها کنترل کند


سوزان دیویس ، نماینده کالیفرنیا ، روز جمعه در جلسه استماع در کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان درباره مشارکت نظامی ایالات متحده در این کشور ، در مورد آینده زنان در افغانستان س askedال کرد.

فیلم را ببینید تا ببینید دکتر ست جونز از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در حال طراحی چه چیزی است.

پنتاگون در اوایل این هفته قبل از سوگند یادداشت جو بایدن ، رئیس جمهور منتخب ، از کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور خبر داد.

[Analysis: Congress unlikely to tie Trump’s hands on Afghan plan]


منبع: nice-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>