مصرف این کود در اطراف ریشه و به تیتر محلولی در سیستم آبیاری، جذب ریز مغذی ها و فسفات را ارتقاء دیتا و تاثیرات مثبتی بر بر روی گیاهان می گذارد. عنصر پتاسیم بیشترین عنصر غذایی لبریز مصرف در لایه سطحی خاک قرار دارااست . بدین ترتیب در زمان مصرف کود سولوپتاس بایستی به طریقه مصرف درج شده بر روی بسته بندی دقت کنید. پیشنهاد می شود که بعد از گلدهی و در حین پرشدن میوه ها از این کود در درختان به کارگیری کنید. به جهت این که کود سولوپتاس بر روی درختان میوه اثرگذاری بیشتری داشته باشد، بهتر هست همین کود را آن‌گاه از گلدهی به درخت بیشتر کنید. ساقه گیاهان و درختان کوتاه و کوچک می ماند و گره فی مابین ساقه ها نزدیک به نیز است، طوری که کوچک ماندن گیاهان یکی از از نشانه های کاهش میزان پتاسیم است. الف- ساقه های گیاهان به شکل کوتاه خواهند بود و فاصله های گره های میان ساقه ها اکثر نزدیک به نیز خواهند بود، به عبارتی می توان گفت که کوچک ماندن گیاهان یکی از از نشانه ها فقدان پتاسیم میباشد. اساسی بهره گیری از همین کود می توانید پسته هایی کلیدی مغز درشت و خندان را برداشت کنید. ولی به طور طبیعی دارای نمک های حاوی منیزیم، سدیم و کلرید مخلوط می شود. اگر چه پتاسیم ( K ) موجود در سولفات پتاسیم (K₂SO₄ ) کلیدی بقیه کودهای معمول پتاسه تفاوتی ندارد ، اما به ادله وجود گوگرد آیتم مناسب تری برای خرید کود شیمیایی است. ATP که به کمک فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یکی از از منابع انرژی به جهت عمل های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود ولی می بایست همین انرژی به بخش های متفاوت گیاه انتقال دیتا شود که به امداد توشه الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می قدرت سرانجام گرفت که اگر مقدار پتاسیم در گیاه قلیل باشد سرعت فتوسنتز آن نیز اندک می شود. با تولید ATP میزان فتوسنتز را تنظیم می کند. منبع اساسی ارزشی از گوگرد نیز فراهم می کند که برای سنتز پروتئین و کارایی آنزیم به آن نیازاست. که می تواند به ارتقا بهره وری محصولات یاری کند. در سرانجام ، رشد هرچه سریعتر، باروری عمده و باکیفیت تر گیاهان و در سرانجام به دست آوردن محصولات بیشتر، برای کشاورزان از اهمیت به سزایی برخوردار می سولفات پتاسیم خدمات حمایتی شود. بدین ترتیب خوبتر است که هر ساله کودپاشی برای این گیاه رخ گیرد. صنعت کشاورزی در کشور‌ایران فراوان قوی و باکیفیت میباشد و به کارگیری از هر کودی به طریقی می تواند رویش و سرسبزی گیاهان را ارتقا دهد. در اینجا عمده به تحلیل وب وبسایت سولفات پتاسیم کامیرا.

ایندکسر